De Eglantier

Heule

Facebook

Om snel alle nieuwtjes over de Eglantier te weten te komen kan je altijd kijken op de Facebook pagina.
Eglantier op facebook
Vzw Volksdansgroep De Eglantier op FacebookVolksdansgroep De Eglantier bestaat 45 jaar en dit wordt gevierd!
45 jaar Eglantier op facebook
45 jaar Volksdansgroep De Eglantier op FacebookDoelstellingen

De Eglantier is een Vlaamse Volkskunstgroep, opgericht in Heule in mei 1968. De Heulse volksdansgroep is aangesloten bij VVKB (West-Vlaanderen). De groep danst Vlaamse dansen en de klederdracht herinnert aan de 19de en het begin van de 20ste eeuw. In de loop van zijn bestaan heeft De Eglantier een heel palmares samengedanst en verzorgde zowat 600 optredens in eigen land. Tijdens de ruim 400 optredens op buitenlandse tournees en festivals in 15 verschillende landen was De Eglantier een graag geziene gast, niet alleen omwille van de kwaliteit van de optredens, maar ook door het aanstekelijk enthousiasme van de leden. In 1978 en 1982 kaapte de Eglantier een eerste prijs weg op het internationale festival van Middlesborough in Engeland.

De Eglantier treedt op bij gelegenheid van folklorefestivals, van culturele festiviteiten en volksfeesten, van braderieën, huwelijksfeesten, jubilea, enz. Men kan kiezen uit een gevarieerd programma: 1, 2 of 3 suites van 15 tot 20 minuten. Elke suite wordt uitgevoerd in een aangepaste klederdracht. Muzikanten begeleiden de groep bij repetities en optredens. De Eglantier richt geregeld festivals in en werkt ook mee met bevriende groepen.

Historiek

Prutske en de Slijters In 1973 op driekoningendag, werd de kindergroep van de Eglantier ‘Prutske’, boven de doopvont gehouden. In de loop van die vele jaren, met ups en downs, groeide uit de kindergroep een jongerengroep die tot begin 1993 de tussengroep werd genoemd, nadien ‘De Slijters’. Ook de Prutskes en De Slijters hadden vele optredens op hun aktief. Hoogtepunten waren optredens in festivals in Frankrijk en Turkije. In 2004 stopte Prutske haar activiteiten.

Logo Eglantier